Ανακαινισεις σπιτιων
Αδεια δόμησης-Αρχιτεκτονική-Μηχανολογική-Στατική Μελέτη-διακόσμηση εσωτερικών & εξωτερικών χώρων

Αδεια δόμησης-Αρχιτεκτονική-Μηχανολογική-Στατική Μελέτη-διακόσμηση εσωτερικών & εξωτερικών χώρων

Ο σχεδιασμός στις κατασκευές κτιρίων ξεκινάει με την αρχιτεκτονική μελέτη και έπειτα με στατική και μηχανολογική μελέτη. Το αρχιτεκτονικό σχέδιο πρέπει να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του ιδιοκτήτη και να συμφωνεί με τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και του Κτιριοδομικού Κανονισμού.

Στη αρχιτεκτονική μελέτη καθορίζονται η κάτοψη, οι διαστάσεις και η διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων του κτιρίου, ώστε να εκπληρώνονται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι επιθυμίες του πελάτη.

Επίσης καθορίζονται η κατάλληλη θέση και ο προσανατολισμός του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο και γίνεται κατάλληλος σχεδιασμός και χωροθέτηση των ανοιγμάτων ανά προσανατολισμό ώστε να επιτευχθεί βέλτιστος φυσικός φωτισμός και αερισμός.

Η εταιρεία  μας αναλαμβάνει την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής - στατικής και μηχανολογικής μελέτης ενός κτιρίου είτε είναι ανακαίνιση κατοικίας, είτε νέα κατασκευή κατοικίας σε φάση Αρχικής Πρότασης, Προμελέτης, Οριστικής Μελέτης και Μελέτης Εφαρμογής.Αδεια δόμησης-Αρχιτεκτονική-Μηχανολογική-Στατική Μελέτη-διακόσμηση εσωτερικών & εξωτερικών χώρων

Stay Connected With Us !

Get In Touch !

Ανακαινισεις Κτιριων