Ανακαινισεις σπιτιων
Ενισχύσεις Κτιρίων

Ενισχύσεις Κτιρίων

Τα τελευταία χρόνια, λόγω μείωσης των τιμών, οι αγοραπωλησίες παλιών ακινήτων έχουν σταδιακά αυξηθεί στην Ελλάδα. Ένα σημείο που πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή πριν την αγορά μας, εκτός της ανακαίνισης κτιρίου, είναι ο έλεγχος της στατικής επάρκειας του κτιρίου.Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ανακαίνιση καθώς και τον έλεγχο στατικής επάρκειας, την μελέτη ενίσχυσης καθώς και την κατασκευή σε ενισχύσεις κτιρίων. (εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, FRP, ανθρακοελάσματα, αδιατάρακτη κοπή.)Ενισχύσεις Κτιρίων

Stay Connected With Us !

Get In Touch !

Ανακαινισεις Κτιριων