Ανακαινισεις σπιτιων
Σύγχρονα Κουφώματα και Τζάκι

Σύγχρονα Κουφώματα και Τζάκι

Όπως είναι γνωστό το τζάκι χρησιμοποιεί για καύση τον αέρα που υπάρχει μέσα στην οικία και τον εξαγάγει μέσω της καμινάδας στο περιβάλλον. Αυτή η διαδικασία δημιουργεί μια υποπίεση στο εσωτερικό της οικίας. Για να συνεχίσει η καύση χωρίς να αρχίσει το τζάκι να καπνίζει πρέπει να έρθει με κάποιο τρόπο εξωτερικός αέρας, για να αναπληρώσει αυτόν που βγήκε από την καμινάδα. Αν έχουμε ένα απλό συμβατικό τζάκι και παλαιά κουφώματα ξύλου, σιδήρου ή αλουμινίου, τότε όλα φαίνονται να λειτουργούν καλά. Δεν είναι όμως έτσι, όση ποσότητα αέρα εξέρχεται από το τζάκι μέσω της καμινάδας, εισέρχεται στην οικία από τα κουφώματα, μια και που αυτά έχουν πολύ μεγάλη αεροδιαπερατότητα (μικρή τιμή κλάσης). Έτσι ενώ ο χώρος ζεσταίνεται κοντά στο τζάκι κυρίως λόγο ακτινοβολίας, όταν απομακρυνθούμε από αυτό ψύχεται λόγο της ανάγκης εισόδου παγωμένου εξωτερικού αέρα από τα κουφώματα. Αν αντικαταστήσουμε τα κουφώματα μας όμως με σύγχρονα κουφώματα που έχουν μικρή αεροδιαπεράτητα (μεγάλη τιμή κλάσης) και δεν κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις στο συμβατικό τζάκι μας, είναι πολύ πιθανό αυτό να πάψει να λειτουργεί σωστά και να αρχίσει να καπνίζει. Αυτό οφείλεται στην αδυναμία αναπλήρωσης του αέρα που εξάγεται από το τζάκι σε σχέση με αυτόν που εισέρχεται από τα κουφώματα. Για να λειτουργήσει σωστά το τζάκι θα πρέπει να ανοιχτεί μια οπή εισόδου αέρα απ' έξω και καλό θα ήταν αυτός ο αέρας να θερμανθεί με την βοήθεια του τζακιού πριν εισέλθει (τέτοιου είδους προβλήματα δεν παρουσιάζουν τα ενεργειακά τζάκια). Γενικά το τζάκι θα καπνίσει όταν ο αέρας που εισέρχεται στον χώρο είναι λιγότερος από από αυτόν που εξέρχεται. Έτσι το τζάκι θα καπνίσει με την λειτουργία του απορροφητήρα, λόγο της αλλαγής ισορροπίας μεταξύ εισερχόμενου και εξερχόμενου αέρα και θα σταματήσει μόνο αν υπάρχει δυνατότητα να αποκατασταθεί και πάλι η ισορροπία είτε επειδή το επιτρέπουν τα κουφώματα (περνώντας από αυτά περισσότερος αέρας) είτε σταματώντας την λειτουργία του απορροφητήρα.Σύγχρονα Κουφώματα και Τζάκι

Stay Connected With Us !

Get In Touch !

Ανακαινισεις Κτιριων